top of page

קטלוג הקורסים תשפ"ד

הרשמה מוקדמת לפתרונות הלמידה

עובדי הוראה יקרים, בשנת תשפ"ד ההרשמה להשתלמויות תתבצע רק דרך פורטל עובדי הוראה ומערכת מצפן ולא דרך התיקתק. 

כרגע ניתן להירשם להרשמה מוקדמת בלבד בקישור הזה

הרשמה זו הינה הרשמה מוקדמת בלבד ואינה במקום ההרשמה בפורטל כשתפתח ההרשמה דרך המצפן. 

מייל ישלח לנרשמים בהרשמה מוקדמת.

bottom of page