top of page

מתמטיקה חט"ע תוכנית לימודים חדשה 5 יח"ל


מס' פתרון למידה 225943. ההשתלמות תעסוק בתכנית הלימודים החדשה ברמה של 5 יח"ל מתמטיקה תוך למידה משולבת דיגיטל – למידה המותאמת למאה ה 21 , למידה מבוססת נתונים, מפתחת את מיומנויות הלומד העצמאי ומאפשרת למידה דיפרנציאלית ומותאמת אישית.

בהנחיית: אתי טאוב

אופן הלמידה: מקוון מלא

מס' פתרון למידה 225943

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן70 צפיות

Comments


bottom of page