top of page

מרחב לימודי מייקר - פדגוגיה מוטת עתיד

ביה"ס אשכולות, בנימינה
מורה מובילה - ביאנה פוקס

העולם של ימינו מתאפיין במנהיגות ובערכים המקדמים חשיבה ועיצוב העתיד הרצוי, המתייחס למגמות עתיד עולמיות ומקומיות- חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות, פוליטיות וחינוכיות. פדגוגיה מוטת עתיד נועדה לפתח ולספק  מתודולוגיה והטמעה בתחומי חשיבת עתיד, על מנת לשמר את רלוונטיות החינוך ולהתאימו באופן מתמיד לעידן של מציאות משתנה. מרחב מייקר מאפשר רלוונטיות בעידן שבו הידע מצוי בכל מקום. כשבית הספר מציע לתלמידים מרחב פיזי ומשאבים שמאפשרים להם לעסוק בפרויקטים שיש להם משמעות עבורם, המוטיבציה גבוהה והמורים נדרשים לתמיכה ולהנחיה בתהליך הלמידה ואינם עוד נמצאים במקום של העברת ידע. 


מרחב מייקר מזמן הזדמנויות רבות הן ללומד והן למורה ללמידה ייחודית, יצירתית ורלוונטית:
1. מאפשר לתלמידים לחוות למידה אחרת – למידה מבוססת עשייה ויצירה בידיים. 
2. למידה ממוקדת מוצר שמאפשרת ניסוי, תהייה וטעייה. 
3. התכוונות ללמידה מותאמת אישית שנתפרת באופן פרסונלי בהתאם לצרכים האישיים, לרצונות ולכישרונות של כל תלמיד. 
4. למידה מבוססת פרויקטים - הכנת תוצרים, פתירת בעיות, מציאת פתרונות. למידה זו מעודדת את התלמידים ליצור בעצמם תוצרים פיזיים שונים.
5. מייקר נותן מענה לרצון לעסוק בבנייה ממשית של תוצרים פיזיים, בדרך כלל כאלו שרלוונטיים באופן ישיר לחיי התלמידים היוצרים אותם ולכן הלמידה שמתרחשת בתהליך היא אותנטית ולא נקבעת באופן שרירותי על ידי גורם חיצוני ללומד.
6. מרחב מייקר מציב במרכז את הלומד והופך את המורה למנחה בתהליך הלמידה, ומאפשר למורה לתת מענה פרטני ללומד.
7. בחדר מייקר מתקיים תהליך ייחודי הכולל תכנון ביצוע והערכה של תוצר. התלמיד נדרש להשתמש במיומנויות למידה  שונות  ומגוונות.

 
 
bottom of page