top of page

עברית - קידום הוראת הכתיבה בסביבה דיגיטלית מורי על יסודי


מס' פתרון למידה: 225843. ניהול שיעור עברי מיטבי באמצעות שילוב כל אופנויות השפה – הבעה בעל פה, הבעה בכתב, קריאה והבנת הנקרא, ורכיבי הבנת הנקרא. שילוב מטלות יצירתיות המקדמות את הבנת הנקרא של התלמידים.


בהנחיית: רנטה תמר

אופן הלמידה: מקוון מלא

מספר פתרון למידה במצפן: 225843צפו בסרטון הדרכה, איך להרשם דרך המצפן
141 צפיות

Comments


bottom of page