top of page

עברית - עברית בכתה א במגוון דרכי הוראה.(מתאים גם למורות ב')


מספר פתרון למידה: 214941

טיפוח השפה והאוריינות בקרב התלמידים הצעירים בארבעת אופני השיח (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) מתוך מודעות לשלב ההתפתחותי בו נמצאים ילדים בגיל הזה ולשונות המתקיימת ביניהם (תחומי עניין/ סגנונות למידה /תפקודים ניהוליים/התפתחות רגשית/קוגניטיבית/מוטורית וחברתית). הדגש יהיה על עקרונות מהותיים להוראת השפה בכלל ולהקניית הקריאה והכתיבה בפרט, תוך התייחסות לתהליכי הוראה-למידה-הערכה (נוסף על חומרי הלמידה שנבחרו בבתי הספר), ולבניית סביבה לימודית במודל עבודה המדגיש הוראה מותאמת פרט, מעבר "רך" מהגן , מישחוק, חקר בלמידה ודרכי הוראה מגוונות ברוח תוכנית "א' תחילה" ובהתאם ליעדיה, כשהדגש הוא חינוך לשוני\אורייני. הקורס יתקיים ברוח העקרונות של הוראה היברידית תוך התנסות במצבים של כיתה הפוכה, שימוש בגיוון דרכי הוראה וניצול הפוטנציאל הטמון בלמידה מרחוק, ובלמידה היברדית – והמשלב שיעורים סינכרוניים ואסינכרוניים, בהרכבים שונים של לומדים ובלמידה עצמית בהתייחס למדיות דיגיטאליות שונות; יישום הנלמד בשדה, תיעודו וחקירתו בזמן אמת בסרטונים וצילומים.


בהנחיית: סמדר בן חיים ונעמה מאירי מקוב

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 214941

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן131 צפיות

Commentaires


bottom of page