top of page

עברית בכתה א במגוון דרכי הוראה


למורות חדשות - עד 5 שנים במערכת

טיפוח השפה והאוריינות בקרב התלמידים הצעירים בארבעת אופני השיח (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) מתוך מודעות לשלב ההתפתחותי בו נמצאים ילדים בגיל הזה ולשונות המתקיימת ביניהם (תחומי עניין/ סגנונות למידה /תפקודים ניהוליים/התפתחות רגשית/קוגניטיבית/מוטורית וחברתית).

הדגש יהיה על עקרונות מהותיים להוראת השפה בכלל ולהקניית הקריאה והכתיבה בפרט, תוך התייחסות לתהליכי הוראה-למידה-הערכה (נוסף על חומרי הלמידה שנבחרו בבתי הספר), ולבניית סביבה לימודית במודל עבודה המדגיש הוראה מותאמת פרט, מעבר "רך" מהגן , מישחוק, חקר בלמידה ודרכי הוראה מגוונות ברוח תוכנית "א' תחילה" ובהתאם ליעדיה, כשהדגש הוא חינוך לשוני\אורייני. הקורס יתקיים ברוח העקרונות של הוראה היברידית תוך התנסות במצבים של כיתה הפוכה, שימוש בגיוון דרכי הוראה וניצול הפוטנציאל הטמון בלמידה מרחוק, ובלמידה היברדית – והמשלב שיעורים סינכרוניים ואסינכרוניים, בהרכבים שונים של לומדים ובלמידה עצמית בהתייחס למדיות דיגיטאליות שונות; יישום הנלמד בשדה, תיעודו וחקירתו בזמן אמת בסרטונים וצילומים


בהנחיית: סמדר בן חיים

אופן הלמידה: היברידי

18 צפיות
bottom of page