top of page

חינוך גופני- הספורט כמשחק ילדים- מיסודי ועד התיכון


מס' פתרון למידה: 224309. פיתוח כלים מעשיים באמצעות משחקים חכמים המשלבים אתגרים, התניות ואילוצים וכן תחומי ליבה שונים. דרך המשחק תורמת לפיתוח מיומנויות קואורדינציה רב מערכתיות והטמעת שלבי עבודה נכונים הנועדו לקדם תשתית קוגניטיבית, חברתית ומוטורית להתמודדות טובה ונכונה יותר מול אתגרי היום יום של ילדים רבים.


בהנחיית: איריס זרחיהו

אופן הלמידה: פנים אל פנים

מספר פתרון למידה: 224309

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן


55 צפיות

Comments


bottom of page