top of page

קהילה מקצועית לומדת - למידה בחברותא

בית הספר אורט חקלאי פרדס חנה כרכור 

מורה מובילה - אצ'אוטה אבבה

בבית הספר אורט חקלאי פרדס חנה כרכור מתקיים פיתוח מקצועי של מורים בקהילה לומדת בנושא "למידה בחברותא".
במסגרת מפגשי הקהילה, חברי הקהילה נחשפים למתודות של למידה בחברותא קוראים יחד טקסטים מתוך המקורות של ארון הספרים  היהודי והישראלי ומתנסים בבניית מערך שיעור על פי הלמידה המדרשית. חברי הקהילה מפרים אחד את השני ברעיונות משותפים ורוכשים כלים ומיומנויות ללמידה שיתופית.


עבודת הקהילה מתבססת על עקרונות הלמידה המדרשית: חשיבה ביקורתית, למידת עמיתים, שאלות חקר, שאלות פוריות ודיאלוג משמעותי.  זאת, מתוך הבנה כי הלמידה המדרשית (חברותא) מאפשרת ללומד להיות לומד עצמאי, מפתחת אצלו את היכולת לעבודה עם צוות,  מעודדת דיאלוג משותף וכן מתמקדת בחשיבה ביקורתית. 


בקהילה משתתפים שבעה מורים שמהווים שותפים לבניית קהילה איכותית ומשמעותית. המורים מתנסים בתהליך הלמידה וחוקרים את הפרקטיקה שלהם. הרעיון הוא למעשה לייצר בבית הספר מודל ללמידה בחברותא אשר יהפוך לשפה פדגוגית. התוצר הפדגוגי המצופה הוא כלי הנחייה ללמידה מסוג זה במסגרת הכיתה, בית הספר והקהילה המקומית. כמו כן הקהילה פועלת ליצירת תרבות למידה אחידה בבית הספר במקצוע תרבות-יהודית-ישראלית בפרט ובמקצועות רבי מלל בכלל. 

 
bottom of page