top of page

בואו נדבר על זה - שיימינג וחרם בקבוצת השווים - כלים לשיח משמעותי בכיתהבהנחיית: ענת רביב

אופן הלמידה: היברידי


17 צפיות
bottom of page