top of page

בואו נדבר על זה - שיימינג וחרם בקבוצת השווים - כלים לשיח משמעותי בכיתהבהנחיית: ענת רביב

אופן הלמידה: היברידי


46 צפיות
bottom of page