top of page

למידה קהילתית-התנסותית

עיון בתפישת החינוך של בית ספר "החורש"

בבית הספר שלנו רואים את צרכי התלמידות.ים ברצף חינוכי מכיתה א'-ח' כשלם אחד. אנו מייחסים חשיבות לתהליכי "חיברות" ולמידה בבתים דו גילאיים. המבנה הייחודי של בית הספר בהובלת ראשי הבתים ומנהיגות התלמידות.ים מבטא זאת הלכה למעשה.

הלמידה הקהילתית-התנסותית מאפשרת להעמיד "אדם עם שורשים וכנפיים" (אמנון שמוש). כלומר, אדם המחובר לשורשים הקהילתיים-משפחתיים-חברתיים שלו בד בבד עם מעוף וחלום אישי לפרוש כנפיים ולהרחיב את עולמו.

התפיסה החינוכית-ערכית

התפיסה החינוכית-ערכית מבוססת על למידה קהילתית-התנסותית, אשר יסודותיה פותחו על-ידי דיואי בספרו  “Experience and Education” (Dewey, 1938). גישה פדגוגית זו מקדמת קשר ישיר של התלמידות.ים עם המציאות אותה הן.ם לומדות.ים, מתמקדת בסביבה האנושית והפיזית ומדגישה מעורבות פעילה של הלומדות.ים, פיתוח יכולות רפלקציה והתמודדות עם קונפליקטים. הלמידה כוללת ארבעה רכיבים משמעותיים:

  • חוויה ממשית

  • תצפית רלפקטיבית

  • המשגה והפשטה

  • התנסות פעילה המיישמת בפועל את התוכן הנלמד.

הגישה מקבלת ערך מוסף בזכות ערכי הקהילתיות שלנו, המוסיפים נופך משמעותי לתחושת המשפחתיות ומדגישים את תהליכי ה-SEL והיחד.

שלושת עקרונות הפעולה

שלושה עקרונות פעולה, המהווים את ערכי היסוד מובילים את יישום התפיסה החינוכית:

עקרון ראיית הפרט- יצירת קשר אישי וחם יחד עם שיח תומך ומעצים, המכיר בשונות ובייחודיות של כל אדם.

עקרון קהילה שמצמיחה קהילות- מזמן חוויות של שותפות, יוזמה ויצירה עם ההורים וטיפוח מנהיגות של תלמידות.ים. חוויות אלה מקדמות אווירה משפחתית, תחושת שייכות וחיבור לבית הספר.

עקרון למידה התנסותית- מוטמע דרך למידה בינתחומית, התואמת את התפיסות החדשניות והמהפכניות בעולם. כל אלה מאפשרים לנו לקדם תרבות של מיצוי, מצוינות והצטיינות לשם העמדת בוגרות.ים שהן.ם אורייניות.ים חברתיות.ים, עצמאיות.ים וסתגלניות.ים, המגיעות.ים להישגים במגוון תחומים: ערכיים, חברתיים, רגשיים ואקדמיים.

 

הזהות הבית ספרית

הזהות הבית ספרית כפי שהוצגה מקבלת את הביטויים המעשיים שלה במגוון דרכים:

תהליכי למידה שבמרכזם התנסות מעשית של הלומד.ת במגוון שיטות, לדוגמה:

שכבת א'- "איתי, לידי ובמרחב", יוגה/ מחול ותנועה, משחקים של פעם.

שכבת ב'- חליליות/ מחול, "מסע של תגלית וחקר בספריה הציבורית".

שכבת ג'- יוגה/ מוזיקה, חוג שחמט, חינוך טבע.

שכבת ד'- מולדת/ אמנות, עברית/ תיאטרון.

שכבת ה'- מפעל השחייה, חווה חקלאית.

שכבת ו'- חווה חקלאית.

שכבות ז-ח- מגמות החורש- חינוך גופני, מדעים, תיאטרון, כיתת מופת.

 

מהלך א' תחילה - סביבת למידה חדשנית, חמה ומאירה לשכבת א', המזמנת מעבר רך מהגן לביה"ס ומאפשרת לתלמיד.ה הסתגלות נעימה וטובה. בקיץ האחרון שלוש הכיתות עברו מתיחת פנים- "כל כיתה סיפור" ומהלך פדגוגי מותאם- "איתי, לידי ובמרחב".

 

שגרה יומית הכוללת מפגשי שיח, המאפשרים ביטוי עצמי, הבעת דעה ויחס אישי - מפגש בוקר טוב, שיח פסק זמן ואסיף קורטוב מהטוב.

למידה חברתית-רגשית (SEL): שיעורי מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה), כישורי חיים ותכנית א.י.ל (אני יכול.ה להצליח!) לצד אשכולות למידה בתחומי חיים שונים, המאפשרים ללומדות.ים לגלות בעצמן.ם סגולות, יכולות וכישורים.

 

ריבוי מענים באמצעות מערכות אישיות מותאמות, קבוצות קטנות, מערך חונכויות כיתתי ופרטני מתוך אמונה כי אדם לומד במקום שליבו חפץ.

 

הלמידה הקהילתית-התנסותית מאפשרת להעמיד "אדם עם שורשים וכנפיים" (אמנון שמוש). כלומר, אדם המחובר לשורשים הקהילתיים-משפחתיים-חברתיים שלו בד בבד עם מעוף וחלום אישי לפרוש כנפיים ולהרחיב את עולמו.

כותב המאמר: רונן וייס, מנהל בית הספר החורש

ronenwies@gmail.com

טל': 04-6392276

bottom of page