top of page

הסלון המתי"אי - הזמנה לשותפות

ס.ל.ון - סוגיות לפיתוח וניהול פתרונות יצירתיים וחדשניים | מתי״א חדרה

 "בסלון המתי"אי"  ניתנת הזדמנות לפגוש "בעלי עניין" לחשיבה לפיתוח וניהול פתרונות יצירתיים וחדשניים לסוגיות מזדמנות/ נדרשות/ רלוונטיות

 במאמר שלפניכם, אשר נכתב על ידי צוות מתי"א חדרה, תוכלו להיחשף למודל מקורי, חדשני ומעניין של פיתוח וניהול פתרונות יצירתיים וחדשניים. מעבר להשראה הניתנת לכם לאמץ רעיונות מתוך המודל אל תוך עשייתכם, אתם גם מוזמנים להיות שותפים בסלון המתי"אי בקידום הסוגיות שיעלו בו.

תפיסת הסלון המתי"אי משתלבת במודל הלמידה הארגונית במתי"א אשר פותח בשנים האחרונות והינו חלק מתהליך פיתוח מודל ההדרכה בהתאמה לאתגר המתי"א במציאות המשתנה.
מתוך סל העקרונות של ״החדשנות החדשה״, זו שצמחה בעקבות הקורונה, צוות התכנון של המתי״א בחר ארבעה עקרונות פעולה שיובילו את הסלון המתי"אי, על פי הפרשנות שניתנה להם ע"י הצוות:

 

חדשנות אמפטית
לזהות את הערך המתקבל בתנועה שבין הצלחה לכישלון, להבין שהכישלון הינו מרכיב הכרחי בדרך אל ההצלחה, להקשיב לשינוי המתמיד ולזהות את התנועות באדם ובסובב אותו.
רשתיות
חיבוריות, אנשים מחוברים יחד ללא היררכיה תפקידית.
מאפשר ליצור חוויה מתוך המפגש, מתוך הידע הקיים של האנשים.


Reuse
לכל אחד יש הזדמנות להמציא עצמו מחדש, יצירה והתחדשות בתוך הרשת, לבחון את אותן נקודות מחדש.
ההזדמנות ל"העתיק" את המוכר והידוע למרחב שיח אחר, להשתמש במשאב הקיים בתצורות שונות. בסגנון קלפים פרועים לפתרונות קיימים.

 

מהירות
המהירות מאפשרת תפיסת מומנטום של התלהבות מתחילת תהליך ועם הביצוע כבר מגיע ה"תיאבון", נכנסים להילוך גבוה. להכות בברזל בעודו חם.

 

אתגרים חדשים שדורשים פתרונות

המציאות המורכבת מציבה, בקצב הולך ומוגבר, אתגרים שדורשים פתרונות שהם לא עוד מאותו דבר, לשם כך יש צורך:

  • להשתמש בכלים ושיטות (שאינם שגורים ביומיום המתי"אי), לפיתוח שיטתי וגמישות מחשבתית

  • לבנות מנגנון ארגוני ומודל הדרכה להפעלה מתמדת של פיתוח המענים.

  • לחתור לכך שהמסגרות ואנשי החינוך ברשת העירונית של המתי"א, ילמדו להיות אוטונומיים ביצירת מענים.

  • תהליך הפיתוח היווה הזדמנות חינוכית וארגונית לברר ולעדכן שוב את תפיסת ההפעלה וההדרכה של המתי"א בהקשרים פנים וחוץ ארגוניים.

אתגר המתי"א - קידום חברה מכילה ומגוונת מבחינה אנושית באמצעות שותפויות במודל רשת עירונית.
המטרה: להצליח "לגשר בין ארץ לשמיים": לגשר על הפער שבין הרצון והיכולת ושל השותפים בעיר, לעוף, לחדש ולהתחבר לשאיפות, לבין הייעוד הרשמי והמשימות הפורמליות ה"קשיחות", ויחד לחפש פתרונות יצירתיים וחדשים, להגיע לפיצוח המאפשר התנסות ויישום על קרקע המציאות.
השיטה: טוויית רשת של שותפים אשר יניעו יחידים ומסגרות (בתי"ס וגני ילדים) ליזום התחדשות מתמדת שידעו ליצור ביחד וגם לחוד, מענים לאתגר המתי"א.
מתודולוגיה: נבחרה מטאפורה הקשורה באופן ישיר לסביבת העבודה המתי"אית: הסלון המתי"אי,  הנקרא כך כי זה האולם המרכזי בבית המתי"א הבנוי בסגנון הבאוהאוס ומהווה השראה לאורחים. 
מתודולוגיית הפיתוח אינה "רק" פעולה של מרכז חדשני המבקש לייצר מוצר, אלא דרך הנחייה של המדריכות כחלק מתורת ההדרכה היומיומית.

אבני דרך לתכנון והפעלת סלון מתי"אי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

הכותבת: אורנית פרץ מנהלת מתי"א חדרה

 

אבני דרך.JPG
bottom of page