top of page

המטבח האקטיבי - קהילת מורים יוזמים 

תיכון טכנולוגי נעמת חדרה

מורה מובילה - רמה יאזמה

קהילת "מורים יוזמים" הינה קהילה לומדת הפועלת זו השנה השנייה בתיכון טכנולוגי נעמת, חדרה בהובלת המורה המובילה רמה יאזמה. רמה עוברת הכשרה במהלך "השקפה" בפסג"ה חדרה על ידי המנחה רוית דבש. הקהילה הוקמה מתוך הנחת היסוד, שמורים המעורבים בפיתוח יזמות ובהטמעה של שינויים, לומדים טוב יותר להתמודד עם האתגר הטמון בשינוי ומתפתחים באופן מקצועי באפיק אחר, בנוסף למקצוע אותו הם מלמדים. 
מורים יזמים מהווים שגרירים של רוח יזמית בעצם עשייתם, המהווה דרך אותנטית להפצת תפיסה ותרבות בית ספרית במעגלי השפעה הולכים ומתרחבים - מהכיתה, דרך חדר המורים, קהילת בית הספר והמערכת כולה.

בשנה הראשונה עסקו חברי הקהילה בפיתוח והובלה של יזמות מתוך מענה לצורך קיים אותו זיהו והגדירו. השנה, עסקו חברי הקהילה בהטמעת היוזמה והפעלתה בשטח. מטרתה העיקרית של קהילת "מורים יוזמים" הינה להוביל בבית הספר מרחב המעודד מורים לחשוב אחרת, לטפח יוזמה ולהוביל אותה מתחילתה ועד סופה באופן מעצים אשר יחזק את תחושת השייכות שלהם לעשייה הבית ספרית תוך חיבור בלתי פורמלי לתלמידים.
הקהילה החלה בפיתוח היוזמה הראשונה שלהם - "המטבח האקטיבי". 
"המטבח האקטיבי" הינו מיזם הפועל למען רווחת התלמידים ועידוד הצלחתם בלימודים. הקהילה לקחה על עצמה הכנת ארוחה חמה מידי יום – על ידי תלמידים ומורים ולמען תלמידים. המיזם מאפשר מפגש עם התלמידים בזמן הכנת האוכל דבר הפותח צוהר לשיח רגשי דרך התנדבות תלמידים בהכנת הארוחות ומכירתן ובנוסף מאפשר לחלקם ללמוד את רזי הבישול והאפייה. 
במסגרת יוזמה זו נוצרו קשרים אישיים והתחזקו יחסים בין קבוצת המורים בתוך הקהילה ובין המורים והתלמידים. 
הקהילה שלנו במהותה היא חיבור בינתחומי בין אוכל, פדגוגיה, רגש, יזמות ומנהיגות.
בתמונות: המנות ב"מטבח האקטיבי" אשר צולמו על ידי תלמידי מגמת הצילום במסגרת עבודת בגרות בנושא צילום מזון.

 

 
bottom of page