top of page

עברית - קמפוס מחוזי: מורות א' שעברו השתלמות עם סמדר בן חיים בתשפב ובתשפג


בהשתלמות זו המורות יחשפו לדרכים מגוונות ויצירתיות של הוראת העברית בכיתה א' תוך התייחסות לכל אופנויות השפה: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור. יינתן דגש על מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה. השתלמות זו מקוונות ובנויה ממפגשים סינכרוניים (מפגשים המתקיימים דרך הזום) ומפגשים א סינכרוניים (מפגשים הנלמדים באופן עצמאי ובסיומם יש להגיש מטלה.) דרישות בסיסיות להשתתפות בהשתלמות: אינטרנט באיכות טובה, מחשב, סביבת למידה שקטה ומצלמה.


בהנחיית: סמדר בן חיים

אופן הלמידה: היברידי

30 צפיות
bottom of page