top of page

השיעור המיטבי בחינוך המיוחד

ביה"ס נחמיה תמרי, אור עקיבא
מורה מובילה - שני סליימן

בית ספר "נחמיה תמרי" הינו בית ספר רגיל ובו 3 כיתות חינוך מיוחד. מידי יום מלמדים בכיתות החינוך המיוחד מורים מהחינוך הרגיל , מורים מקצועיים שלא הוכשרו ללמד בכיתות אלו. לעיתים מורים אלו מוצאים עצמם חסרי אונים מול התלמידים הן בהעברת הידע והן בתפקוד ההתנהגותי של התלמידים. 


קהילת "השיעור המיטבי בחינוך המיוחד"  מונה מורים מהחינוך הרגיל ומורים מהחינוך המיוחד. בקהילה, למדנו שאופן העבודה שונה מאחת לאחת ועלינו להטמיע נהלים אחידים בין כל הגורמים על מנת שנדבר שפה אחידה מול התלמידים. לשם כך, יצרנו נוהל ישיבות לכל כיתה עם כל הגורמים הנכנסים ללמד בה. כל מחנכת מנהלת קבוצה עם כל הגורמים המעורבים בכיתתה והמידע זורם באופן שוטף. מישיבה לישיבה יצאנו עם מטרות ופעולות מדויקות מול התלמידים. כל אחד מהקהילה מביא את הצלחותיו ואנו כל הזמן עסוקים בחקר הפרקטיקה, למידה, שיפור וייעול.
המטרה של הקהילה היא לייצר מצב בו כל הגורמים החינוכיים שעובדים עם הילד ידברו בשפה משותפת ויגדירו מטרות אחידות עבורו. לשם כך הקהילה בנתה כלי שמלווה את  התפתחות התלמיד לאורך השנה.


כיף גדול שיש קהילה בה כולם רואים את המטרה המשותפת, מגויסים למענה, רואים את חשיבותה, משתפים, מתייעצים ופועלים יחד. אנו מאמינות שכל אלו יובילו לשיפור וייעול ההוראה של המורים המלמדים בחינוך מיוחד וכתוצאה מכך, לשיפור הישגים לימודיים והתנהגותיים של התלמידים.
 

bottom of page