top of page

Learn in Tune and Technology to Enhance your English Lessons


מספר פתרון למידה: 214790. למורי יסודי וחט"ב

הקורס עוסק בהעצמת המורים לאנגלית לאפשר לתלמידים ללמוד ולהשתמש בשפה האנגלית באופן יעיל ומשמעותית בכיתה ומחוצה לה. הקורס יספק כלים ומיומנויות למורים שבמהלך הקורס יכינו יחידות הוראה שכולל שימוש במוזיקה, כלים טכנולוגים וAI
בהנחיית: האווי גורדן

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 214790צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן


183 צפיות

Kommentarer


bottom of page