top of page

היבטים שונים של למידה

ומעבר בין קבוצות לימוד הומוגניות

במאמר שלפניכם, אשר נכתב על ידי צוות חטיבת הביניים של הישיבה התיכונית "בני עקיבא" בחדרה, תוכלו לקרוא על חלוקה דיפרנציאלית של תלמידים להקבצות באנגלית לפי בחירה והתאמה הנובעת משיתוף פעולה של המורים ושל התלמידים.
קריאה נעימה!

הוראה דיפרנציאלית אשר מותאמת אישית לצרכי התלמיד מאופיינת באממצעות שלושה קני מידה: מוכנות (רמה לימודית), תחומי עניין ופרופיל התלמיד. אחת הדרכים הנפוצות ליישם את עקרונות ההוראה הדיפרנציאלית הינה חלוקה להקבצות. 

"לבקר אחרים ולתת להם הרגשה שהם לא רצויים - זאת יכול לעשות כל אחד. אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה - לכך דרושים כישרון מיוחד והשקעת מאמץ" 

רבי נחמן מברסלב

Father helping son with homework flat vector illustration.jpg

שיטת ההקבצות - האם היא מתאימה לכולם?

חטיבות ביניים רבות בישראל מנהיגות את שיטת ההקבצות בהוראת מקצועות שונים. החלוקה מתבצעת על בסיס רמתם ויכולתם של התלמידים, כפי שהיא באה לידי ביטוי, בדרך כלל, בתוצאות מבחני ההקבצות. מטרת השיטה היא הן התמודדות עם הקושי לתת מענה לכל תלמיד לפי רמתו בכיתה הטרוגנית, והן אפשור הוראה ממוקדת המאפשרת סגירת פערים. 

חלוקה זו אשר מתבצעת על פי רוב על בסיס מבחני הקבצה, יכולה לאפשר הוראה ממוקדת ומותאמת אישית. 
מאידך, הקולות העולים מהשטח מעידים כי תלמידים רבים מצויים בלחץ רב לקראת מבחני ההקבצות ובתחושה כי ההקבצה שאליה שובצו לאו דווקא מתאימה להם, או משקפת את המוכנות הלימודית או הרגשית שלהם. 

שיטת "הדלת הפתוחה"

בצוות האנגלית בבית ספרנו החלטנו לשנות מעט את אופן המעבר בין ההקבצות ולדגול בשיטה של "דלת פתוחה". אין הכוונה למעבר לא מסודר בין הקבצות, לפי חשק של התלמיד, אלא חלוקה להקבצות ומעבר ביניהן תוך הקשבה לצורכי התלמיד ולרצונו. הנחת המוצא שלנו היא כי תלמיד אשר מרגיש שהוא שותף לבחירה כי מקשיבים לו וכי הוא נמצא במקום הנכון לו - יהיה בעל מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה.
על כן ראשית, מבחני ההקבצות לא דורשים למידה מיוחדת לקראתם. כל תלמיד נבחן על בסיס הידע הקיים שלו, כאשר כל המיומנויות בשפה באות בחשבון: הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ויכולת ביטוי בעל פה. 
שנית, מעבר בין הקבצות לא כרוך בציון סף כלשהו כי אם בשיח עם התלמיד. אנו מאמינים כי אף אם רמתו הלימודית של תלמיד אינה תואמת דווקא את שיבוצו בהקבצה גבוהה, היה ויש בו רצון חזק להיות משויך להקבצה הגבוהה - הוא יעשה את המאמצים לסגור את הפער ולעבוד בכיתה ובבית על מנת "להצדיק" את השתייכותו להקבצה. לעומת זאת, אם נתעקש על שיבוצו להקבצה נמוכה, הדבר עלול להוביל לפגיעה במוטיבציה של התלמיד ואף לירידה בתפקודו הלימודי.

 

שיח פתוח ומחובר

ניתן היה לחשוב כי במצב כזה מרבית התלמידים יבקשו להשתבץ להקבצה הגבוהה. אלא שלא כך הדבר. מתוך שיח עם התלמידים אנו משקפים להם את היתרונות שבשיבוצם בהקבצה המתאימה לרמתם, כך שיוכלו לסגור את הפער, ומבהירים להם כי "הדלת פתוחה" והם יוכלו לעבור הקבצה ברגע שיבשילו לכך ויהיו מעוניינים בכך. מתוך שיח אשר מעודד את התלמיד להיות קשוב לעצמו ולצרכיו, התלמיד, בשיתוף עם המורה, בוחר את המקום המתאים לו ביותר.
גם תלמידים אשר מבחן ההקבצות שלהם משקף רמה גבוהה אשר מתאימה להקבצה הגבוהה, לומדים להיות קשובים לצרכים של עצמם, ללמוד מה נכון להם והאם הם צריכים לתקופה מסוימת להיות בהקבצה אשר שמה דגש על השלמת פערים וקצב לימוד מותאם. כך תלמידים שונים ביקשו להיות בהקבצה הנמוכה יותר על מנת לצבור ביטחון, ולאחר תקופה הרגישו כי הם בשלים לעלות הקבצה, וכעת פורחים בהקבצה הפתוחה.
העובדה כי כל התלמידים יודעים כי "הדלת פתוחה" ולבסוף ההחלטה היא שלהם (בשיתוף המורים וההורים אשר עוזרים לכוון אותם למיצוי היכולות), מאפשרת להם לבחור מתוך מקום רגוע אשר מאפשר התפתחות וקשב לעצמם במקום תחרותיות גרידא. 
תלמידים מוצאים את עצמם מנהלים שיח פתוח ומחובר לעצמם באופן אשר מאפשר להם לבחור את המקום הנכון והמדויק עבורם, וכך לאפשר לעצמם להתקדם, להתפתח ולפרוח, מבלי הלחץ כי ההחלטה אשר יכולה להשפיע על עתידם היא בלתי ניתנת לשינוי ומחוץ לידיהם. 
נוכחנו בשנתיים וחצי האחרונות כי המהלך מאפשר למידה מתוך מוטיבציה גדולה יותר, מתוך רצון להצליח, מחד, אך גם מודעות גדלה לצרכים וליכולות, מאידך.
ישנה תנועה מתמדת של תלמידים אשר חווים תהליכי למידה מועילים ואף עולים הקבצה במהלך השנה מתוך בשלות אמתית ועבודה קשה אשר מקורה, בהנעה עצמית של התלמיד.

נכתב על ידי צוות חטיבת הביניים
של הישיבה התיכונית "בני עקיבא" בחדרה

bottom of page