top of page

לשחק עם הלב - הוראה מבוססת קשר

תמונה - אלעד סממה.jpg

ביה"ס "אורט" חקלאי, פרדס חנה
מורה מוביל - אלעד סממה

רעיון פדגוגי - המודל "דיבור מצמיח" מעניק זרקור על הקשר בין הנהלת בית הספר, אנשי החינוך והתלמידים.

בבסיס המודל עומד העקרון של טיפוח וחיזוק הקשר בין כל השותפים בבית הספר מתוך רצון ואמונה לראות כל אחד ואחת צומח.ת.

עבודת הקהילה הינה לבחון ולחדד את הקשר בין העשייה בקהילה לבין ההוראה בכיתה ובין ההוראה בכיתה ללמידת התלמידים.ות. כמו כן, הקהילה פועלת להטמעת איכות הוראה ולמידה המתבססות על יחסי אמון המאפשרים שיח כן מקצועי ומקדם, ולמידה תוך התבוננות, שיקוף ומשוב.

 

אנו מאמינים.ות כי במציאות משתנה ובמערכת מורכבת, מוצפת ומסועפת ישנה מורכבות של ריחוק פיזי היוצר אי ודאות וקושי להיות בקשר עם כל אחד ואחד.

מודל מצמיח מביא לקשר מיטבי לכל הגורמים מבחינה רגשית, חברתית ומקצועית.

עבודת הקהילה נשענת על תהליך של למידה רגשית חברתית (SEL) שבאמצעותו רוכשים ידע המפתח יכולות של שיח מצמיח, אינטראקציה חברתית, חוסן רגשי ויכולת התמדה.

חברי הקהילה:

1. גיל סבג

2. ציפי רושנרוז.

3. עינב זהבי.

4. מעיין גורגה שילוח.

5. עמית וינטפלד.

6. מורן אפלבוים.

7. אלעד סממה.

 
 
bottom of page