top of page

למידה אחרת - האקתון

האקתונים מעודדים מיומנויות שכולנו מבקשים להקנות לתלמידים שהרי מדובר בתהליך של עבודת צוות, פרואקטיביות, יצירתיות וחשיבה משותפת. 

גלית זמלר, מומחית בהובלת האקתונים חווייתיים מספרת על תהליכי הלמידה בעזרת האקתון.

מה זה האקתון?

המילה האקתון היא שילוב של שתי מילים: האקר + מרתון.
האקתון זהו אירוע יזמות באווירה תחרותית מקדמת, תחום בזמן, שבו מציבים בפני המשתתפים אתגר או אתגרים. המשתתפים עובדים בצוותים בליווי מנטורים ומעלים רעיונות יצירתיים לפתרון אותם אתגרים. 
בדרך כלל האקתון נמשך כמה שעות עד כמה ימים וההאקתונים יכולים להיות במתכונת פרונטלית, היברידית ווירטואלית.

מדוע לקיים האקתון?
האקתונים הגיעו אלינו מההייטק אבל הם כבר מזמן אומצו במערכת החינוך ובארגונים בכלל. האקתונים מעודדים מיומנויות שכולנו מבקשים להקנות לתלמידים, שהרי מדובר בתהליך של עבודת צוות, פרואקטיביות, יצירתיות, חשיבה משותפת - המשתתפים מקיימים סיעור מוחין, מחליפים דעות, מעלים הצעות, בוחנים אותם, בוחרים ביחד את הפתרון המועדף אותו הם מפתחים יחד על פי מתווה מוכן מראש. הם משתפים פעולה בהכנת מצגת ו/או דגם כלשהו להמחשת הפתרון המוצע, הם לומדים כיצד להציג את הרעיון שלהם בפני קהל וגם עושים זאת הלכה למעשה, וכך גם מפתחים מיומנות של עמידה מול קהל.
את כל המיומנויות האלו ניתן להקנות למשתתפים באירוע האקתון אחד.

מעבר לזה, מטרת ההאקתון היא לעשות שימוש בחוכמת ההמונים. במקום להנחית הוראות ודרכי פעולה מלמעלה לשטח, אנחנו מבקשים מהשטח להעלות הצעות ברות יישום לפתרון אתגרים עימם אנחנו מתמודדים.
את ההצעות הטובות ביותר אנחנו גם מיישמים, ומכיוון שההצעות הגיעו מהמשתתפים עצמם, יש להם נכונות גבוהה לקחת חלק פעיל ולגרום להן להצליח. להבדיל מהנחתת הוראות שמגיעות מההנהלה.

דוגמאות לנושאים של האקטונים

להלן כמה דוגמאות לנושאים מהאקתונים שהובלנו לתלמידים, מורים, הורים וכאלו שמשלבים את כולם יחד:


בעיית הקורונה

בהאקתון ארצי שערכנו לתלמידים בכיתות ג'-ו' משישה בתי ספר שונים ברחבי הארץ, המשתתפים העלו הצעות לבעיות שהקורונה יצרה:

  • פתרונות בתחום הבריאות להתמודדות עם הנגיף.

  • פתרונות לזמן הפנוי שנוצר בתקופות הסגר.

  • פתרונות להתמודדות עם תחושת הבדידות.

  • פתרונות להעשרת הידע ופתרונות ללמידה חווייתית ומחברת.

  • פתרונות לצרכים של אנשים הנמצאים בבידוד.

  • פתרונות לקשיים הכלכליים שנוצרו בעקבות המצב.​

בהאקתון משותף לשתי חטיבות, האחת מרחובות והאחת מירושלים, התלמידים העלו רעיונות למיזמים להתמודדות עם בעיית הבדידות והריחוק החברתי.


חיבוק חברתי

בגוש עציון, המועצה הובילה האקתון "חיבוק חברתי". האתגר היה להציע דרכים לחיזוק החוסן החברתי של נוער גוש עציון.

משבר האקלים

בכמה האקתונים אחרים, המשתתפים התבקשו להציע רעיונות למיזמים להתמודדות עם משבר האקלים. 
אם אתם רוצים לחפש רעיונות נוספים, מומלץ לכם לבקר בדף המציג 17 יעדים של האו"ם לפיתוח בר קיימא. לחצו על הגלגל, ותחשפו לעוד ועוד רעיונות לאתגרים שמעסיקים את כולנו הן ברמה הלאומית והן ברמה הגלובלית.


עשרת הצעדים להובלת האקתון:
1) החלטה על מועד, משך זמן ההאקתון ומספר המשתתפים.
2) החלטה על נושא/אתגר ההאקתון וקריטריונים לבחירת הרעיונות הטובים ביותר.
3) ארגון מקום להובלת ההאקתון כך שהמשתתפים ישבו בצוותים.
4) ארגון מראש של הרצאות קצרות וסדנאות אותן נשלב במהלך ההאקתון, כך שהוא יהיה חוויתי ומעצים.
5) גיוס מראש של מנטורים (אלו יכולים להיות מורים/הורים ומומחים שונים) ושופטים.
6) התארגנות מוקדמת של המשתתפים בצוותים.
7) הכנת מסמך מנחה למשתתפים למילוי במהלך ההאקתון (שם המיזם, על איזה צורך הוא עונה, קהל היעד, מה מיוחד במיזם....)
8) ביום ההאקתון הצוותים יעלו רעיונות למיזמים, יכתבו אותם, יכינו מצגות ו/או דמו/דגם להמחשת הרעיון.
9) הצוותים יציגו את הרעיונות שלהם למיזמים (רצוי ב-2-3 דקות) בפני כלל המשתתפים ובפני חבר השופטים.
10) השופטים יבחרו את הרעיונות המובילים ונכריז על הזוכים.


טיפ לסיום
כדאי לשים לב שיש המשכיות ונעשה מאמץ לקדם את הרעיונות המובילים. ככל שהמשתתפים יראו שהרעיונות הזוכים, זוכים להתייחסות רצינית ולהוצאתם אל הפועל, כך הם ירצו להמשיך ולהשתתף בהאקתונים, ויחושו משמעותיים יותר.

גלית זמלר - מפתחת תכנית יזמות לילדים ולנוער הנלמדת בעשרות בתי ספר בארץ ובחו"ל, ומומחית בהובלת האקתונים חווייתיים.

bottom of page