top of page

קידום מיומנויות התפתחותיות-התנהגותיות של תלמידים דיפרנציאליים במסגרות חינוכיות ושיפור מיומנויות הדרכה מקצועיות של מנתחי התנהגות יישומיים.


מס' פתרון למידה: 225353.

ההשתלמות מיועדת למנתחות התנהגות מחוזיות בלבד. הכרה ויישום כלי הערכה תקפים לפיתוח מיומנויות התפתחותיות-התנהגותיות יאפשרו למשתתפים לבנות תוכניות התערבות מדויקות יותר להפחת בעיות התנהגות ולהקניית התנהגותיות חלופיות בקרב תלמידים דיפרנציאליים.בהנחיית: אלית בריל

אופן הלמידה: מקוון מלא

מס' פתרון למידה: 225353


צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן236 צפיות

コメント


bottom of page