top of page

קהילת ה"תכנית הרב תחומית"

ביה"ס אשכולות, בנימינה

מורה מובילה - קרינה אלקסנרוף פנחס
 

קהילת המורות שהתקבצו לעבוד יחד בביה"ס אשכולות בנימינה מתגאה בשם "הקהילה הרב תחומית" ונושאת את נס שיתוף הפעולה בין חברות צוות שונות בחדר המורים וקידום עבודת חקר קבוצתית בקרב התלמידים. מורות מדרגות שונות, מקצועות מגוונים ושנות וותק כאלה ואחרות חברו יחדיו על מנת ליצור מערכת הוראה חדשה המיועדת להנגיש בהתלהבות וביצירתיות למידה העושה את דרכה בעולם החינוך של המאה ה21. בקהילה אנו עמלים על פיתוחה של הוראת נושאים מתחומים שונים החוברים יחד לשלם מעורר שאלות ולא תמיד מספק תשובות, מעודד חקר תחת ספיגת עובדות יבשות ומקדם פיתוח תוצרים במקום הסתפקות בסקירה מן הקיים. הקהילה לומדת בצוותא את עקרונות השיתוף בין צוותי ההוראה השונים ומנווטת את דרכם של תלמידיה אל עבר עתיד מאתגר ומורכב, כזה המעורר תקווה ותשוקה לעשייה וביטוי.

 
bottom of page