top of page

מרעיון ליצירת תוכן באמצעות הרשתות החברתיות


הבנת העולם המשתנה של אנשי חינוך ותלמידים בראי התקופה - רשתות חברתיות ובינה מלאכותית. רכישת אוריינות טכנולוגית ומיומנויות טכנופדגוגיות בעידן הרשתות החברתיות, הנעה וביצוע של פרויקטים לימודיים מרעיון לביצוע בפועל.


הכרות עם עולם הרשתות החברתיות, קהילות למידה, טיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב ופלטפורמות נוספותבהנחיית: ערן לבני

אופן הלמידה: מקוון מלא

149 צפיות

Comments


bottom of page