top of page

סגני מנהלים - תפקיד סגן.ית המנהל.ת - אתגרים ודרכי התמודדות


מספר פתרון למידה: 214600.

תוכנית לפיתוח אישי ומקצועי, המבוססת על קבוצת הסגנים לצורך היוועצות משותפת, העברת ידע ומידע ופיתוח משותף של דרכי התמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם. הנושאים המרכזיים השנה יהיו: חוסן בית ספרי (בדגש על תרבות ארגונית מכילה), ניהול ההון האנושי (כולל: שלומות, יצירת שייכות ומחוייבות, חווית עובדי ועוד) והצגת מודלים ניהוליים מעוררי מחשבה.בהנחיית: ענת ליבני

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה במצפן: 214600


צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן255 צפיות

Comments


bottom of page