top of page

סגני מנהלים - תפקיד סגן.ית המנהל.ת - אתגרים ודרכי התמודדות


תוכנית לפיתוח אישי ומקצועי, המבוססת על קבוצת הסגנים לצורך היוועצות משותפת, העברת ידע ומידע ופיתוח משותף של דרכי התמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם. הנושאים המרכזיים השנה יהיו: חוסן בית ספרי (בדגש על תרבות ארגונית מכילה), ניהול ההון האנושי (כולל: שלומות, יצירת שייכות ומחוייבות, חווית עובדי ועוד) והצגת מודלים ניהוליים מעוררי מחשבה.בהנחיית: ענת ליבני

אופן הלמידה: היברידי19 צפיות
bottom of page