top of page

רכזי הכלה והשתלבות שנה ג' ואילך, מחוז חיפה, התמודדות עם לקויות קריאה


מס' פתרון למידה: 226853. ידע מקצועי רחב בהתמודדות עם תלמידים עם לקויות בקריאה
בהנחיית:

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה במצפן: 226853צפו בסרטון הדרכה, איך להרשם דרך המצפן
440 צפיות

Comentarios


bottom of page