top of page

רכזים פדגוגיים - שנה א'

בתהליך זה נכשיר בעלי תפקידים לריכוז פדגוגי ונתנסה בכלים ניהוליים בהתמודדות עם אתגרי התפקיד לעבר הצלחות משמעותיות.


מטרות ההשתלמות:

  • חיזוק המעמד של הרכזים הפדגוגיים כאוחזים בידע ובמיומנויות הפדגוגיים בבית הספר.

  • חשיפה של הרכזים למודלים ולאמצעים לתכנון לימודי, להבניה של תהליך ולליוויו וכן לשיטות הוראה והערכה.

  • זימון מרחב להתנסות אישית וקבוצתית של הרכזים בנושאי ההשתלמות המגוונים.

  • יצירה של קהילה מקצועית של רכזים פדגוגיים, שבה מתבטאים כישורים, דעות ומאפיינים שונים של התפקיד.


בהנחיית:

אופן הלמידה: היברידי

214 צפיות

Comentarios


bottom of page