top of page

ארגז כלים לבעלי תפקידים בבית הספר


מספר פתרון למידה: 214783.

בתהליך זה נכשיר בעלי תפקידים לריכוז מקצועות ונתנסה בכלים ניהוליים בהתמודדות עם אתגרי התפקיד לעבר הצלחות משמעותיות. התהליך מתאים לרכזים מכהנים ולכאלה המעוניינים לשמש בתפקיד בהמשך.


בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: מקוון מלאמספר פתרון למידה: 214783

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפןComments


bottom of page