top of page

מוזיקה - העשרת פרקטיקות הוראה בשיעורי המוזיקה


מס' פתרון למידה 227450. הרחבת ארגז הכלים האישי והמקצועי של המורים למוסיקה תוך התייחסות למתן מענים רלוונטיים ומותאמים לכיתות ותלמידים.


בהנחיית: דפנה פלד

אופן הלמידה: מקוון מלא
Comments


bottom of page