top of page

מדעים יסודי - למידה חוץ כיתתית - בשיתוף רמת הנדיב


  • פיתוח סקרנות ללמידה וחשיבה יצירתית בקרב משתתפי בתוכנית.

  • טיפוח מוטיבציה וחיזוק תחושת המסוגלות של המשתתפים ליצירת שינוי באמצעות התווך החוץ הכיתתי.

  • הרחבת הידע, הכישורים ויכולות ההוראה בפדגוגיות חדשניות ללמידה בחוץ.

  • מתן כלים לתמיכה וליווי של מורות וגננות בשטח

  • עידוד למידת עמיתים ותמיכה הדדית בין מורות וגננות המלמדות בחוץ.


בהנחיית:


20 צפיות

Yorumlar


bottom of page