top of page

מתמטיקה חט"ע תוכנית לימודים חדשה 4 יח"ל


מס' פתרון למידה 225932. הגישה להוראת המתמטיקה בעולם השתנתה וחל שינוי משמעותי, שעיקרו מעבר מטכניקה להבנה ולרלוונטיות לחיי היום יום. בהשתלמות נבנה:

❑ קישוריות – קישורים בין תחומים

❑ עידוד השיח המתמטי

❑ גיוון בדרכי הוראה

❑ שימוש בטכנולוגיה

❑ אוריינות )בעיקר ב3- יח"ל(

❑ רלוונטיות של המתמטיקה לחיי היומיום ב3- יח"ל

❑ ספירליות בהוראה


בהנחיית: אתי טאוב

אופן הלמידה: מקוון מלא

מס' פתרון למידה 225932

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן54 צפיות

Comments


bottom of page