top of page

מתמטיקה לרכזי חט"ב


השינוי בבחינות הבגרות יחול בכל רמות הלימוד וכולל נושאים חדשים וגישות שלא נלמדים בתוכנית הנוכחית, שינוי בהגדרת פרופיל התלמיד ל3/4/5 יחידות.


הפיתוח המקצועי למורי התיכון תביא אותם להכרות מעמיקה עם התכנית, הרציונל שלה, התכנים המתמטיים החדשים וגיבוש דרכי התמודדות למעבר חלק שישמור ואף יגדיל את מספר התלמידים ברמות 4-5 יחידות


בהנחיית: אסנת בורשטיין

5 צפיות

Comments


bottom of page