top of page

מתמטיקה - מורי מופת חט"ב - לא מתוקצב


יישום משימות אורייניות בכיתה,לרכוש כלים טכניים ופדגוגיים ליישום משימות אורייניות בכיתה.יצירת קהילת מורי מופת.


בהנחיית:

אופן הלמידה: מקוון מלא

2 צפיות
bottom of page