top of page

אני. אדמה. אהבה. - כלים וגישות חינוכיות שבטיות הנובעות מחיבור לטבע, בעולם של בינה מלאכותית


בהשתלמות חדשנית זו, נכיר כלים וגישות בהשראת העולם השבטי, שיכולות לפתוח ערוצים חדשים של תקשורת, חיבור, ואולי אף שפיות בתוך תרבות שקצת הלכה לאיבוד. דרך תבניות אדמה שנובעות מהחיבור לטבע, נכיר כלים של תקשורת, גישות אלטרנטיביות לשפע והצלחה, טקסים ככלי חינוכי ועוד – וכל זאת במרחב הייחודי והמאפשר מאד של רמת הנדיב, שבעצמו מהדהד כר פורה לחיבור מחודש בין טבע אדם וסביבה. רוב המפגשים יתקיימו בחוץ, במרחבים השונים של רמת הנדיב,

ויכללו טקסים, סיפורים שמאניים, וכלים שניתן לתרגל בכל מסגרת חינוכית ובכל גיל.


בהנחיית: רואהן פלאות

אופן הלמידה: היברידי


מספר פתרון למידה 217841

376 צפיות

Comentarios


bottom of page