top of page

עברית - חינוך לשוני למורות ב', ג'


ההשתלמות תתמקד בקידום הישגי התלמידים בקריאה, כתיבה והבנת הנקרא. המשתלמים יקבלו כלים לשיפור תהליכי למידה ואיכות ההוראה לצמצום פערים ומתן מענה דיפרנציאלי בכיתות הטרוגניות. תהליך הלמידה יכלול חשיפה מפורטת של משימות ניתוח מאפייני קריאה, מהן יחידות תוכן ומהי חשיבותן ותרומתן לתהליכי הוראה, חשיפה לכלים טכנולוגיים שימושיים. תתקיים למידת עמיתים וחקר של נושא שיפור שטף הקריאה על כל היבטיו.בהנחיית: קרן אריאלי

אופן הלמידה: היברידי

61 צפיות

Comentarios


bottom of page