top of page

רכזי הכלה והשתלבות שנה ב' - מסע אישי


מס' פתרון למידה: 225584. מסע אישי מקצועי של רכזת ההכלה בהובלת תהליכים בית ספריים - להתבססות מקומה במארג הבית ספרי תוך ביצוע יוזמות מקדמות הכלה וקבלת מענה מותאם אישי לכל צורך העולה מן השטח.


בהנחיית: בלומנפלד חווה ורוויטל זורח (טל. 054-2108014)

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה במצפן: 225584צפו בסרטון הדרכה, איך להרשם דרך המצפן
87 צפיות
bottom of page