top of page

פוקוסינג


מס' פתרון למידה 216171. תכנית ייחודית המפתחת יכולות להתמודד עם אתגרים אישיים ומקצועיים באמצעות כלי ההתמקדות השם דגש על תהליכים של מודעות תשומת לב ושיח פנימי.


בהנחיית: אליאור תירוש

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 216171

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפןCommentaires


bottom of page