top of page

פוקוסינג


תכנית ייחודית המפתחת יכולות להתמודד עם אתגרים אישיים ומקצועיים באמצעות כלי ההתמקדות השם דגש על תהליכים של מודעות תשומת לב ושיח פנימי.


בהנחיית: אליאור תירוש

אופן הלמידה: היברידי

37 צפיות
bottom of page