top of page

להקשיב לדרמה- שפה יוצרת בתוך הכיתה


מטרת ההשתלמות היא לאפשר למורים לשלב את התלמידים באופן מיטבי - להעניק להם ידע בנושא, להרחיב את אופן ההתבוננות, לתת כלים לתיווך, לעסוק בסוגיות הקשורות ביחסים בין הצוות החינוכי להורים ובסיטואציות חברתיות מורכבות. כמו כן ההשתלמות היא הזדמנות למרחב בטוח שניתן בו להתמודד עם סוגיות רגשיות המלוות את התהליך.בהנחיית: מורן לוי כהנוביץ

אופן הלמידה: היברידי

84 צפיות

Comments


bottom of page