top of page

קיימות מתקדמים - עירונית חריש התוכנית המשולבת לחינוך


מס' פתרון למידה 227333.

המורות והגננים ילמדו על נושאים שונים ויקבלו כלים לעשייה סביבתית-חינוכית במוסדות החינוך בהם הם עובדים לצד פיתוח יוזמות ברמה העירונית. לצד הלמידה במסגרת ההשתלמות יקבלו שעות ליווי פרטניות במסגרות בהן הם עובדים.


בהנחיית: טל גל

אופן הלמידה: היברידי
203 צפיות

Comments


bottom of page