top of page

ספרות - כתיבה יוצרת למורי על יסודי


התנסות בכתיבה בעקבות הזיקה בין העולם הפנימי לבין הסביבה החיצונית. הסדנה מזמנת מפגש עם יצירות מהספרות העברית ומספרות העולם, ומעלה מודעוּת לחשיבותו של דישוּן ספרותי כתשתית לכתיבה. המשתתפים יפַתחו מיומנויות כתיבה ועריכה עצמית ויתנסו בקריאה קשובה, אמפתית וביקורתית. לאורך הסדנה יעברו המשתתפים תהליך בו יעלו על הכתב את הסיפור הפנימי המבקש להיכתב.


בהנחיית: טלי אשר

אופן הלמידה: מקוון מלא

58 צפיות

Comments


bottom of page