top of page

חמלה בחינוך


חמלה עצמית היא היכולת להיות טוב אל עצמך לקבל את עצמך במקום לשפוט ולבקר. זוהי יכולת הקיימת בכל אחד מאיתנו והיא המפתח לחיים שלווים יותר מאוזנים מיותר חיים מאושרים יותר. חמלה עצמית מחזקת חוסן אישי מונעת שחיקה ומעצימה את הענקת הטיפול החומל כאנשי חינוך וכהורים




בהנחיית:

אופן הלמידה: היברידי





34 צפיות
bottom of page