top of page

יישובי חריש - קיימות מבוא


קיץ 2023 היה החם ביותר בהיסטוריה האנושי. שינויי האקלים כבר כאן, והגיע הזמן, שנפעל. בחריש יתקיימו בשנת הלימודים הקרובה שתי השתלמויות רב תחומיות בחינוך אקלימי. תהליך מבוא למתחילים, הנותנת בסיס בהבנת נושא משבר האקלים, השלכותיו, כלים להוראה ופעולות מחברות לסביבה במסגרות החינוך.


בהנחיית: טל גל

אופן הלמידה: היברידי

13 צפיות
bottom of page