top of page

משמעת וניווט כיתה- ניהול כיתה והתמודדות עם הפרעות התנהגות ומשמעת- גורדון


בעיות התנהגות - מאפיינים, גורמים ודרכים/כלים להתמודדות מטרת הקורס: לסייע למורים להבין ולהתמודד עם בעיות משמעת בכיתה. בקורס זה נעסוק בהגדרות ובהבנת המקורות לבעיות משמעת (בתלמיד? במורה? במערכת?). נתעמק , בעזרת תיאוריות שונות, בשלוש רמות התמודדות עם בעיות המשמעת = מניעה, הקניית כלים ויישום תוך התאמה .


מבנה הקורס:

  • מעט תיאוריות: ההומניסטית ( 7 צעדים לניהול משא ומתן על התנהגות) , הקוגניטיבית (אליס ובק), הפסיכואנליטית (פרויד = בביבליותרפיה), ההתנהגותית (סקינר = עיצוב התנהגות /חיזוקים).

  • התנסות בניתוח סיטואציות בהלימה לתיאוריות השונות.

  • התנסות במציאת דרכי התמודדות מותאמים . כל מקרה /סיטואציה לגופה.

  • העצמה אישית – חיזוק האמונה ביכולת / במסוגלות שלנו להתמודד בצורה מיטבית.

  • הלמידה תתבצע באופן סדנאי/שיתופי בשילוב סרטונים, קטעים מסרטים וכ"ו


בהנחיית: אילנה יחזקאל

אופן הלמידה: היברידי

160 צפיות

Comments


bottom of page