top of page

הערכה גמישה מבוססת מיומנויות - הבחנות חדשה


קורס בין 30 שעות המוכר לעוז לתמורה ומיועד למורי חטיבה עליונה (תיכון בלבד), עוסק בפיתוח מנגנון פדגוגי מותאם לשינויים מרובים בהוראה, בלמידה ובהערכה במקצועות רבי המלל: אזרחות, היסטוריה, ספרות ותנ"ך.


בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: היברידי

28 צפיות

Comentários


bottom of page