top of page

מכוון מקוון ללמד בצורה מותאמת לצרכי הלומד ומאפיניו


לפתוח את הלב והנשמה ולפתח יכולת הכלה ומענים משמעותיים לצרכי הלומדים,

מתוך עבודה אינטנסיבית והדרכה בבתי ספר פתחה ד"ר ענת רביב את ההשתלמות מכוון מקוון פרט המשלב בין מענים בתחום ההוראה המכוונת מותאמת הנותנת מענה למגוון לומדים לבין כלים מקוונים הנותנים תמיכה ויכולת התקדמות אישית מותאמת. בהשתלמות נחשף ונלמד לעבוד בארגז כלים מגוון הנותן מענה לקשיי הלמידה ולמענים השונים שניתן לתת ללומדים במגוון כלים כולל כלים מקוונים מותאמים.בהנחיית: ענת רביב

אופן הלמידה: היברידי

125 צפיות

Comments


bottom of page