top of page

המשחוק ככלי למידה מפעיל


הכרות והתנסות במשחק כהזדמנות אדירה ללמד, ללמוד וליהנות בפיתוח המקצועי נלמד ליצור משחקים לאירועים מגוונים בחיי בית הספר.


בהנחיית: ענת רביב

אופן הלמידה: היברידי

67 צפיות
bottom of page