top of page

משחקולוגיה - למידה בעידן התנועה והפעילות


מספר פתרון למידה: 214933. הכרות והתנסות במשחק כהזדמנות אדירה ללמד, ללמוד וליהנות בפיתוח המקצועי נלמד ליצור משחקים לאירועים מגוונים בחיי בית הספר.בהנחיית: ענת רביב

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 214933

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן


300 צפיות
bottom of page