top of page

קשב ורכוז- ADHD מאפיינים, השלכות, כלים ודרכים לקידום ולהתמודדות

בהשתלמות זו נלמד ונכיר היכרות מעמיקה עם הפרעת קשב וריכוז ומאפיינה, נפתח מודעות לרב-ממדיות של ההפרעה, הבעייתיות הכרוכה בכך והקו מורבידיות הנלווית לה. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעה על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחתי, החברתי ותחום הרגש.


בהנחיית: אורן זך

אופן הלמידה: היברידי

201 צפיות

Comentarios


bottom of page