top of page

בינה מלאכותית בתהליכי הל"ה


בשנה שעברה פרצה הבינה המלאכותית לחיינו בסערה, הציפה אתגרים ושאלות חדשות וכן הזדמנויות חדשות. בהשתלמות נדון בכל ההיבטים הללו ונתמקד בתכנון תהליכי למידה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חדשים.


ננסה להבין יחדיו את המציאות המשתנה והשפעתה על עבודת המורה, ונבחן כיצד יכולים הכלים לתרום לנו כמורים לשיפור תהליכי הלמידה בכיתה.


בהנחיית: ערן לבני

אופן הלמידה: מקוון מלא

369 צפיות
bottom of page