top of page

במיוחד בשבילכם

מצוות פסג"ה חדרה באהבה!

בעמוד זה אנו משתפים אתכם במגוון יוזמות פרי פיתוח צוות פסג"ה חדרה. מוזמנים להיכנס לקישורים השונים, להתרשם, לקבל השראה מהמוצרים ולשלבם בתהליכי למידה.

bottom of page