top of page
הדרים-08.jpg

קדם יסודי

Art Class
ייפתח להרשמה בקרוב

אמנות בראי הגן העתידי

השתלמות בהנחיית מירי אלמליח

Male Teacher Playing Guitar
ייפתח להרשמה בקרוב

מוסיקה בגן הילדים

השתלמות בהנחיית מאיה אייזנברג

גננת2.jpg
מספר סידורי 233

גננות מדריכות

כישורים ומיומנויות הדרכה למדריכות גננות. 

הכלה2.jpg
מספר סידורי 174

הכלה והשתלבות בכתת הגן ההטרגונית

פיתוח מיומנויות מקצועיות לניהול גן ולעמידה באתגרי התפקיד ביעדי ההכלה. פיתוח מיומנויות שילוב והכלה מול צרכים דיפרנציאליים ומול צרכים משתנים של קולות ההורים וצוות הגן.

bottom of page