top of page

"טובים השניים מן האחד" (קהלת ד', ט')

הנחיה / עבודה ב- CO (צמד) רכז/ת פדגוגיה ורכז/ת תקשוב

(המיומנויות המוצעות מתאימות לכל מי שעובד ב- CO)

כמי שנדרשים להנחות יחד את קבוצת המורים בבית ספרכם (בהטמעת טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה) - בין אם במליאה הכללית ובין אם בפורומים מצומצמים (צוותי מקצועות, רכזי מקצועות) - רצוי שתקיימו מפגשי פיתוח והכנה שבהם תפתחו מהלך מובנה של מפגשי הנחיה ב- CO/צמד, לפי יעדים, מטרות וצרכים. 
בבואכם להנחות יחד את המפגשים תידרשו לשאלות גדולות ולהחלטות משותפות אשר משליכות על ביסוס התרבות הפדגוגית בבית ספרכם. לפיכך עליכם להכיר זה/ו את זה/ו היטב, למצוא שפה משותפת ולחלק ביניכם משימות ורכיבים בהנחית הקבוצה, כל זאת תוך מודעות תמידית לכך שעשייתכם נובעת ממטרות משותפות גדולות עבור התלמידים והמורים, לעתים גם ההורים.
הקשר ביניכם חשוב לאין-ערוך! מכיוון שאיכותו של התהליך מושפעת מטיבה של האינטראקציה ביניכם, כמי שמובילים במשותף את תהליך הקבוצתי. בנוסף החיבור ביניכם מהווה מודל עבור מורים עמיתים.


 

 

 

בבואכם למליאת המורים יש להבין שהמפגש שאותו אתם מנחים, צריך להיות ממוקד וברור מבחינת מטרותיו והמסר שאותו אתם רוצים לבסס. חשוב שהמפגש יועבר באופן נהיר וחוויתי ויאפשר גם מעורבות פעילה של המורים. כאשר חווית המפגש של המורים תהיה טובה וחיובית, היא תהפוך למשמעותית עבורם. לכן, חשוב לוודא כי בעת המפגש יש מיקוד בתכנים רלוונטיים, נוצר עניין ושיתוף פעולה והאווירה שאתם מייצרים כמנחים היא נינוחה ומאפשרת.                      לפניכם נקודות חשובות שיש להביא בשיקול הדעת בתכנון הנחיה ב- CO/צמד.

 

בפגישת התכנון ביניכם ובחלוקת האחריויות עליכם להחליט:

1. אילו אינטראקציות יתקיימו במפגש עם המורים ומה המינון של כל אחת מהן ביחס לזמן העומד לרשותכם:

  • אינטראקציה עם התוכן (תאוריה, הרצאה)

  • אינטראקציה עם הקבוצה (סדנה)

  • אינטראקציה עם עצמי (התבוננות ורפלקציה של המונחה עם עצמו)

  • אינטראקציה עם המנחים (דיאלוג, שיח)

 

* באינטראקציה של המורה עם עצמו יינתן ביטוי לאינטראקציות האחרות

** חשוב לעגן את שלב זה כתבנית, מפני זהו כלי עבודה.

 

2. האם הנושא שיעמוד במרכז ההנחיה מצריך סדנה חד-פעמית או סדנה מתמשכת. יש לבחירה זו משמעויות אחרות:

  • בנוגע ליחסים עם המונחים

  • בנוגע לסטינג שהוא אחר

  • בנוגע מקום של התהליך האפשרי

3. האם נכון לקיים סדנת תוכן או סדנת תהליך - עיסוק במה שגלוי או במה שמתחת לפני השטח (רגשות, תחושות).


4. אילו אמצעים עשויים לספק מרחב לריבוי הקולות. מתי לאפשר שיתוף והתפזרות ומתי להגביל.
איך מבטיחים שההנחיה תהיה ממוקדת בקבוצת היעד.
באילו דרכים ניתן לגלות רגישות לרב-תרבותיות.

happy-excited-colleagues-using-laptop-vi

בבואכם להנחות יחד את המפגשים תידרשו לשאלות גדולות ולהחלטות משותפות אשר משליכות על ביסוס התרבות הפדגוגית בבית ספרכם. לפיכך עליכם להכיר זה/ו את זה/ו היטב.

bottom of page