top of page

במציאות המשתנה במהירות, יש חשיבות בקריאת המפה החינוכית כדי לזהות
אותות למגמות עתיד בהקשר של הפיתוח המקצועי. 

הכלי הזה פותח כדי לאפשר לחכמת ההמונים משדה החינוך ליצור מפה של מחשבה

הצופה אל העתיד בהיבטים שונים של הפיתוח המקצועי למורים. 

בתשובות שלכם אתם זורעים את זרעי העתיד. התובנות שלכן תצטרפנה לתובנות של הכלל וביחד נוכל לזהות תהליכים עתידיים.

ט"ו בשבט שמח!

bottom of page