top of page

פסג"ה חדרה מקליד/ה

 חדשות מרכז פסג"ה חדרה - קהילת חינוך היברידית  ן  מאי 2021

לפנק, לפנק, לפנק! 

קבלו ערכת תעודות הערכה מעוצבות

כשאנחנו חושבים עליכם, אנחנו עושים זאת מכל הלב! לקראת סוף השנה וסיכומי תהליכים, קבלו סט תבניות של תעודות הערכה מעוצבות לשימושכם.

לחצו לקבלת המתנה

graduation-diploma-certificate-laptop.jp

קהילות השקפה

אנו מקדמים למידה מקצועית בקהילות מורים מתוך אמונה כי פיתוח מקצועי אפקטיבי מאופיין בשיח עמיתים מתמשך הקשור לפרקטיקה, מותאם לצרכים וליעדים בית-ספריים וכרוך במעורבות גבוהה של המורים. 
אנו מאמינים כי קהילת למידה תחולל שינוי ותצמיח את דרגי ביניים.
רוצים לקחת חלק?

למידע נוסף

קהילה3.jpg

קורסי מיקרו-קרדיטציה נפתחו לגמול!

קורסי המיקרו-קרדיטציה נפתחו לגמול ועובדי הוראה יכולים ללמוד באופן עצמאי. עובדי הוראה המעוניינים להשלים לגמול (שלושה קורסים קצרים מקנים 30 שעות) ובאופן כללי  התכנית מרחיבה את סל האפשרויות ללמידה במסגרת הפיתוח המקצועי.

ניתן ללמוד ולהגיש עבודה עד סוף יולי 2021 

וצבירת הקורסים לגמול היא עד מועד זה.  

למידע נוסף

laptop-table-near-woman-reading-book-hom

"מתוך עולמות שבורים היא צומחת"

סדרת ובינרים מרתקת על חוסן וצמצום פערים

הזמנה אישית להתרווח על הכורסה וליהנות ממפגשי ובינר מעוררי השראה ומשמעות לחיים - כל זאת בסדרת הובינרים השנייה של מרכז פסג''ה חדרה. הובינרים יתקיימו בימי חמישי בשעות 20:15-20:00.

למידע נוסף

silhouette-young-woman-sunset-sea-backgr

צמצום פערים

אנו בשיאו של תהליך בירור, חקירה ולמידה על מקומה של הפסג"ה בנושא קירוב לנורמה - צמצום פערים, בהכשרת מורים ובעלי תפקידים בחינוך, תוך בחינת השירות שעלינו לתת למורי המורים בליווי שלהם ולבתי הספר בהיוועצות על התהליכים הבית ספריים.

למידע נוסף

man-jump-through-gap-hill-man-jumping-cl

נשמח לשמוע מה דעתכם?

bottom of page