top of page
burning-candles.jpg

זיכרון בסלון תשפ"ב

משפחה צעירה, מקיבוץ דתי יוצאת לשליחות מהארץ לאירופה לפני מלחמת העולם השנייה, נתפסת על ידי הנאצים ובניסים, אמונה, אומץ ותושייה, ניצלת בדרכים שונות ומתאחדת מחדש לאחר השואה בארץ ישראל. סיפורה הלא יאומן, של משפחת ברוקנטל, סופר אצלנו בפסג"ה, באירוע זיכרון בסלון על ידי דוד ברוקנטל - בן המשפחה הבכור שהיה שם. מוזמנים לצפות בהקלטת המפגש.
תודה ל 
זהבי עצמון על אירוח האירוע במשכנם.

בנוסף מוזמנים לצפות בחלק קטן מהעדות שנתנה מלי ברוקנטל ביד ושם. מהסיפור שלה אפשר להבין את גודל התושייה שלה.

bottom of page